028.jpgElämänpyörä / Medicine Wheel

Ympyräristi on vanha ja tunnettu symboli monessa eri kulttuurissa ja sillä on monia eri nimiä. Suomessa ristiympyrä tunnetaan mm. elämänpyöränä ja aurinkopyöränä. Pohjois-Amerikan intiaaneille ympyrä edustaa elämän kehää ja kehän sisässä oleva risti mm. neljää ilmansuuntaa. Yhdessä ne muodostavat Maata ja Elämää (olevaa ja elävää) kunnioittavan symbolin, jota kutsutaan nimellä Medicine Wheel.014.jpg

Jokainen ihminen löytää ympyrärististä oman merkityksensä. Vaikkapa minulle henkilökohtaisesti elämänpyörä, Pyhä Kehä, tuntuu läheiseltä, koska puutarhurina Luonnon voimat ja syklisyys (kehä) - sekä toisaalta jaksottaisuus (4 vuodenaikaa, 4 ilmansuuntaa) - ovat tuttuja ja merkityksellisiä. Kun unisiepparilla on selkeä tehtävä, on elämänpyörän merkitys enemmän symbolinen. Usein sitä pidetään eräänlaisena onnenamulettina.

Valmistamme elämänpyöriä luonnollisista materiaaleista kuten em. unisieppareitakin. Nahkana näissä käytämme luomusti parkittua (ja savustettua) peurannahkaa. Ympyrän sisässä oleva risti on muodostettu joko samasta nahasta letittämällä tai luu-/sarvihelmistä. Elämänpyörässä ei välttämättä aina ole höyheniä tai muuta koristelua.

 -mai-

http://www.unituulia.com/albumi/medicinewheels/                          

Medicine Wheel

A cross with a circle around it is a known symbol in several cultures and it is called with many different names. In Finland the figure is known for ex. as a Wheel of Life (elämänpyörä) and as a Sun Wheel (aurinkopyörä). For American Indian people the medicine wheel presents the respect for Earth and Life. They know the symbol as the Medicine Wheel.

Each person can find their own meaning for the circle with a cross inside. I personally feel the Sacred Wheel, the Medicine Wheel, close because as a gardener i deal with the importance of the Natural forces on the Earth and with the cycles in Life all the time. The Medicine Wheel has more a symbolic meaning, when again the Dream Catcher has a clear purpose in use. The medicine wheel is like an amulet that brings good luck.

We make Medicine Wheels of natural materials, as the Dream Catchers mentioned above. The leather we use in Medicine Wheels is naturally tanned (and smoked). The cross inside the circle is made of the same leather by braiding or of bone/horn beads. The Medicine Wheel does not necessarily have any feathers or other decoration.

-mai-